در قفسه بندی  سنگین موارد زیر اهمیت دارد  :
۱—برای کالایی مورد استفاده میباشد که برای نگه داری نیاز به پالت است
۲—بار گذاری توسط لیفتراک انجام میشود و فواصل بین قفسه ها با توجه به ابعد لیفتراک است
۳—ساخت سازه با توجه به وزن بار میباشد
۴—فابلیت باز و بست قفسه ها و استفاده در جای دیگر